Wprowadzenie na rynek rosyjski nowych produktów i usług
Analiza rynku i wypracowanie wstępnej strategii rynkowej
Eksport do Rosji – Budowa sieci sprzedaży
Budowa i zarządzanie organizacją sprzedaży w Rosji (służba handlowa, telemarketing )
Służba wewnętrzna: obsługa klienta, monitoring płatności
Logistyka, formalności celne, dostawa, magazynowanie, naprawa i serwis.
Wsparcie w zakresie doradztwa prawnego i finansowego
Wprowadzanie na rynek rosyjski nowych systemów franchisingowych
Działania marketingowe : targi, akcje marketingu bezpośredniego, wydawnictwa promocyjne
Przeprowadzenie szkoleń, seminariów i warsztatów.
Organizacja w Rosji targów, wystaw i prezentacji
HRM – zarządzanie zasobami ludzkimi
Zagraniczne przedstawicielstwo handlowe
Przedstawicielstwo eksportowe Polska-Rosja