JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA Z SGEE LLC?

SGEE LLC od kilkunastu lat rozwija nowoczesną koncepcję zagranicznego przedstawicielstwa handlowego. Oferujemy zarówno usługi w zakresie sprzedaży jak i bazę techniczną i narzędzia marketingowe dla reprezentowanych przez nas producentów. Jesteśmy ogniwem łączącym polskie/niemieckie przedsiębiorstwa z rynkiem wschodnioeuropejskim, jednocześnie umożliwiając naszym klientom bezpośredni kontakt z producentem bez sprzedaży pośredniej i ponad barierami językowymi. Proponujemy także współpracę w zakresie importu z Rosji: oferujemy realną pomoc i wsparcie w nawiązaniu współpracy z rosyjskimi przedsiębiorstwami i producentami oraz w efekcie pozyskanie interesujących kontaktów handlowych

 

Nasza oferta usług dla eksporterów i importerów – krok po kroku:

1. wprowadzenie na rynek rosyjski nowych produktów, usług i technologii

badanie i analiza rynku, wyjaśnianie warunków zezwoleń, ustalanie ochrony własności intelektualnej (prawa patentowe, wyłączność znaku towarowego, prawa autorskie)
rozwój strategii marketingowej

2. tworzenie procesów sprzedaży i zarządzanie nimi

koncepcja dystrybucji (ustalenie procesu sprzedażowego i jego przebiegu: pozyskanie klienta, organizowanie logistyki, obsługa klienta, generowanie dalszych zamówień)

3. budowa i kierowanie organizacją sprzedaży:

organizacja sprzedaży: uruchomienie telemarketingu, sprzedaż bezpośrednia
usługi wewnętrzne: zarządzanie i opieka nad klientami, rozliczanie i inkaso

4. logistyka, prowadzenie spraw celnych, dostawa, magazynowanie, naprawy i serwis

5. usługi importowe, pomoc w znalezieniu dostawców, rozmowy handlowe, negocjacje, podpisanie umowy, dostawa

 

Ramowy przebieg projektu:

1. etap projektu: Faza przygotowania:

– ramowy plan na 3-6 m-cy, określenie organizacyjnych warunków ogólnych, niezbędne tłumaczenia dokumentów Zleceniodawcy, szkolenia, trening ze strony Zleceniodawcy.

– zamknięcie uzgodnień o współpracy (ustalenie celów umowy, duży plan terminowy i plan przebiegu, wyznaczenie kompetentnych osób do kontaktów)

– SGEE – planowanie wewnętrzne (plan struktury, przebiegu, terminów, wykorzystania i kosztów)

– opracowanie umowy o przedstawicielstwie handlowym (albo innej formy prawnej)

2 etap projektu: Faza wdrożenia projektu:

– rozpoczęcie działań sprzedażowych/zakupowych, pozyskiwanie klientów lub znalezienie dostawcy

– działania marketingowe i PR

– budowa zespołu handlowców i obsługi klienta,

3 etap projektu: Faza realizacji:

– prowadzenie bieżącej działalności,

– realizacja planów sprzedażowych/zakupowych Zleceniodawcy.

 

SGEE LLC jest rzetelnym i odpowiedzialnym przedstawicielem

eksportowo-handlowym na rynkach Europy Wschodniej. Korzystając z naszej pozycji

i doświadczenia stajemy się Państwa partnerem już od momentu pierwszej

podjętej wspólnie decyzji.

 

Warunki finansowe:

Eksport do Rosji: Wynagrodzenie prowizyjne, kształtowane indywidualnie ze Zleceniodawcą lub możliwość swobodnego kształtowania cen sprzedaży przy podaniu przez Zleceniodawcę cen sprzedaży dla SGEE. W poszczególnych przypadkach może zajść konieczność uwzględnienia budżetu na działania marketingowe lub renegocjacji wysokości wynagrodzenia prowizyjnego po zakończeniu fazy wdrożenia.

W związku z unikalnością każdego realizowanego projektu, zachodzi konieczność indywidualnego kształtowania obecności na rynku we współpracy ze Zleceniodawcą.

Będziemy cieszyć się, jeżeli nasza oferta zainteresuje Państwa. Czekamy na kontakt, dodatkowe zapytania lub ustalenie terminu spotkania.