Przedstawicielstwo eksportowe

Rozpoczęcie działań eksportowych jest często kolejnym krokiem na jaki decydują się firmy mające już ugruntowaną pozycję na rynku krajowym, lub też pragnące dalej się rozwijać. Bardzo często jednak okazuje się, że nie posiadają odpowiednich zasobów ludzkich, wiedzy lub też możliwości finansowych, aby podjęte działania eksportowe zakończyły się pełnym sukcesem. Nasza oferta w obszarze outsourcingu eksportowego obejmuje kompleksowe przejęcie działań zarówno sprzedażowych jak i marketingowych związanych z powstaniem i funkcjonowaniem działu eksportu.

W ramach outsourcingu oferujemy:

 • Opracowanie strategii eksportowej
 • Dobór odpowiednich kanałów dystrybucyjnych dla poszczególnych rynków zagranicznych
 • Poszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych
 • Opracowanie i zarządzanie polityką promocji na rynkach zagranicznych
 • Wprowadzanie nowych produktów lub usług na rynki zagraniczne
 • Zarządzanie marką na rynkach zagranicznych
 • Przygotowanie i nadzór nad umowami z kontrahentami zagranicznymi
 • Przygotowanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów eksportowych
 • Zarządzanie relacjami z kontrahentami zagranicznymi

Wykonujemy całość zadań związanych z eksportem, zaczynając od opracowania oferty, przez stworzenie odpowiedniej dokumentacji, kończąc na płatnościach. Zajmujemy się całością procesu komunikacji z Państwa odbiorcami i kontrahentami w Rosji, zapewniając obsługę zaplecza informacyjnego oraz doradztwo pod względem prawnym i podatkowym.

Państwa korzyści wynikające ze współpracy:

 • transparentny i przejrzysty eksport
 • optymalizacja ryzyka poniesionych kosztów
 • szeroki serwis obejmujący całość Państwa działalności handlowej
 • znacząco niższe koszty organizacji sprzedaży
 • przewidywalny i klarowny zakres działalności z perspektywami na rozwój