Współpraca

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozszerzeniem swego rynku zbytu o Federację Rosyjską, Ukrainę i Polskę, poszukujecie możliwości zwiększenia obrotu i kontaktów z potencjalnymi odbiorcami Państwa produktów…
…to współpraca z Sales Group East Europe umożliwi Państwu osiągnięcie sukcesu!

Tylko bezpośrednia obecność na rynku danego kraju daje optymalne szanse sprzedaży. Dla Państwa skutecznego wejścia na rynek jest to nadzwyczaj ważne, że usługi i produkty Państwa będą oferowane na poziomie jakiego Państwo oczekują . Rozwiązaniem jest zagraniczne przedstawicielstwo handlowe — Państwa zaufany partner na nowym rynku.

Zakres usług świadczonych przez SGEE sięga od kierowania i doradztwa indywidualnego aż po pełne wdrożenie i przejęcie zadań dystrybucyjnych i marketingowych w firmach wszystkich branż i specjalności.

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zaangażowaniu i profesjonalizmowi naszych pracowników oraz doskonałej orientacji na rynku rosyjskim i niemieckim.